• AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ
  • AMASYA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ RESMİ SİTESİ

12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

 

VOLEYBOL AÇIKLAMALAR

1. Yarışmalar; Küçükler (Yarışma Mini Voleybolu), Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul takımları arasında yapılacaktır.

2. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapılacak olan yarışmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Yönetmeliklerine, SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

3. Dünya liseler arası (kız – erkek) voleybol şampiyonası 2-10 Haziran 2012 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecektir.

4. Doğum Tarihleri

Küçükler Kategorisi

2000-2001

Yıldızlar Kategorisi

1998-1999

Gençler Kategorisi

1995-1996-1997-1998 (T)

 

5. Yarışma mini Voleybolu; İlköğretim kurumlarında öğrenim gören 2000–2001 doğumlu öğrenciler arasında, Yarışma Mini Voleybolu talimatnamesine uygun olacak şekilde yapılacaktır. Okul takımları 10 (on) sporcu öğrenciden oluşacak, 1 idareci, 1 çalıştırıcı bulunacaktır. Yarışmada 8 sporcu öğrenci yarışacak, sakatlık, hastalık vb. durumlarda diğer 2 sporcu öğrenci devreye girecektir (Mini Voleybol Talimatı) (12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik) Sakatlık ve hastalık durumlarında bir sonraki müsabaka için ayrı liste verilecek iki rezerv oyuncunun devreye girmesi sağlanacaktır.

6. Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) okul takımları 12 (oniki) sporcu öğrenciden oluşacak, 1 idareci, 1 çalıştırıcı bulunacaktır.

7. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yarışmalara katılacak sporcular yarışma süresince aynı forma numarasıyla oynayacaklardır. Forma numaraları 1’den başlayacaktır.

8. Yarışmalar Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde normal sahalarda, normal voleybol topu ile oynanacaktır.

9. Mini voleybol, yıldızlar, gençler kategorileri mahalli yarışmalarının kazanılmış 2 veya 3 set olarak oynanması mahalli tertip komitesi kararına bağlıdır.

10. Yıldızlar ve Gençler kategorilerde mahalli yarışmalarda 2 çizgi hakemi görevlendirilecektir.

11. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

12. (12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik)  

File Yükseklikleri:

a) Yıldızlar : Kız 2.15 m. Erkek 2.35 m.

b) Gençler : Kız 2.24 m. Erkek 2.43 m.

c) Mini Voleybol : Kız 2.05 m. Erkek 2.05 m.

13. (12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik)

Yıldız kız ve erkeklerde;

a) İlk sette oyuna hiç girmemiş iki oyuncunun ikinci sette oyuna başlaması ve set boyunca sakatlık haricinde oyundan çıkartılmaması, üçüncü setten itibaren oyuncu değişikliğinin normal kurallar çerçevesinde devam etmesi kuralı uygulanacaktır. İlk sette. 6 oyuncu ile müsabakaya gelen oyuncular ikinci sette oyuncu değişikliği hakkını kullanamayacaklarından; ikinci seti 25-0 kaybetmiş sayılacaklardır. Bu durumda ikinci set oynatılmadan üçüncü sete geçilecektir. Oyuna hiç girmemiş ve oynamayan iki oyuncunun ikinci setin başlangıç diziliminde yer alması zorunludur.

İkinci sette oyuna başlayan (ilk sette oyuna hiç girmemiş) iki oyuncu hiçbir şekilde (sakatlık hariç) oyundan çıkarılamayacaktır. (Sakatlık ile ilgili kararı müsabaka anında sahada bulunan sağlık elemanı verecektir.)

İki oyuncu ile ilgili kural dışı değişiklik yapıldığı anda, bu bir dönüş hatası olarak değerlendirilecektir. Bu durumda; hatanın yapıldığı andan itibaren servis karşılayan takıma bir sayı ve servis atma hakkı verilecek, ilaveten (yazı hakemi hatanın başlangıç anını belirlemiş olmalıdır) takımın hatalı durumda kazandığı sayılar iptal edilecektir. Bu durumda rakip takımın sayıları aynen geçerli kalmalıdır.

Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa kazanılmış sayılar iptal edilmez. Takım bir sayı kaybı ile cezalandırılır ve servis rakip takıma geçer.

Yıldız erkeklerde:

 b) Servisin sıçramadan ve yakından atılması kuralı getirilmiştir. Başhakem tarafından servisin dip çizgiye en yakın şekilde ve sıçramadan atılması sağlanacaktır. Bu kurala uyulmaması durumunda takım başhakem tarafından bir kez uyarılacaktır. Uyarıdan sonra aynı takım tarafından kural ihlali yapılırsa servis karşılayan takıma bir sayı ve servis atma hakkı verilecektir.

Yıldız kızlarda:

c) Oyuna sadece alttan servisle başlatılması kuralı getirilmiştir. Alttan servis atışı ile oyunun başlatılmaması durumunda takım başhakem tarafından bir kez uyarılacaktır. Uyarıdan sonra aynı takım tarafından kural ihlali yapılırsa servis karşılayan takıma bir sayı ve servis atma hakkı verilecektir.

d) Ayakların rakip sahaya dik konumda ve bel hizasını geçmeyecek şekilde topun elden çıkartılarak vuruşun tamamlanmasıdır. Ancak ayaklar rakip sahaya yan konumda iken de alttan servis atışı yapılabilmekte yine bel hizasını geçmeyecek şekilde top elden çıkartılacaktır. Omuz üstünden servis vuruşu yapılmayacaktır.

YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI

TEMEL İLKE, KRİTER ve ESASLAR: 

Madde 13- Kurul, saha düzenlemelerini, mini voleybol kategorilerini, organizasyon şeklini ve diğer hususları mini voleybolun tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlı aşağıdaki temel ilke, kriter ve esaslar doğrultusunda belirler.

13.1. Mini voleybol yaş kategorileri, 11 yaşına kadar (11 yaş dahil) çocukları kapsar.

13.7. Yarışma Mini Voleybolu takımları 8 oyuncudan oluşur. Oyuncu sayısı 6'nın altına (5 oyuncuya) düşen takım eksik ilan edilir.

13.7.1. Oyuncuların forma numaraları 1’den 8’e kadardır.

13.7.2. Oyuna başlayacak ilk 4 oyuncunun forma numaraları 1’den 4’e kadar olmak zorundadır.

13.7.3. Değişme sırası bekleyen yedek oyuncular, 5’ten 8’e kadar sıralanırlar.

13.7.4. Oyunun başladığı andaki yerleşim planı itibarıyla sahaya diziliş; ilk değişecek oyuncu 1 numaralı oyuncu olacak şekilde düzenlenir. Değişmeler sahanın arka tarafında yapılacağı için 1 numaralı oyuncu servis atmaya geldiğinde oyundan çıkarak bekleme sırasının sonuna geçerken 5 numaralı oyuncu oyun alanında 1 numaralı oyuncudan boşalan yeri alır ve oyuna servis atarak başlar. ( EK-1).

13.7.4.1. Her serviste saat yönünde dönmek koşuluyla oyuncu değişiklikleri hakemden izin almaksızın 2 numaralı oyuncu ile 6 numaralı oyuncunun, 3 numaralı oyuncuyla 7 numaralı oyuncunun ve 4 numaralı oyuncuyla 8 numaralı oyuncunun değişmesiyle kendiliğinden devam eder. ( EK – 1 )

Maç boyunca; servis atan oyuncunun servis vuruşundan başlayarak, topun oyun dışı olduğu ana kadar ki süreçte, her iki takım oyuncularının da kendi oyun alanında ve dönüş sırasına göre doğru pozisyonlarında bulunmaları zorunludur. Bir takımın oyun alanındaki ön veya arka oyuncusunun, takımın diğer ön veya arka oyuncularıyla pozisyon değişikliği yaparak oynamasına izin verilmez.

13.7.4.2. Oyun başlamadan önce belirlenen değişme sırasına antrenör hiçbir surette müdahale edemez; sırası gelen oyuncunun yerine bir diğerini oyuna sokamaz ve/veya kenara çıkma sırası gelen oyuncuyu oyun alanında tutamaz.

13.7.4.3. Sahada yer alacak ilk 4 oyuncu, her sette farklı olmak zorundadır. Antrenör peş peşe (Netice seti hariç) setlere aynı kadroyla başlayamaz.

13.7.4.4. Sakatlık ve/veya hastalık hâllerinde antrenörün bunu kanıtlaması istenerek kadro değişikliğine sahada görevli sağlık elemanının onayı ile izin verilir.

13.7.4.5. Libero oyuncu uygulamasına izin verilmez.  

13.7.4.7. Aynı oyuncu servis atarken bir takım art arda üç sayı aldıysa dördüncü servisten önce takım bir tur döner ve takım sırasından oyuna giren oyuncunun servisiyle yarışmaya devam edilir. (12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik) Rakip takımda aynı şekilde bir tur döner.

13.8.1. Aşağıdaki durumlarda rakip takım sayı alır;

13.8.1.1. Bir takım, topun kendi oyun alanındaki zemine temas etmesine engel olamadığında,

13.8.1.2. Bir takım değişme hatası yaptığında,

13.8.1.3. Bir takımın herhangi bir oyuncusu topu iki elle tutarak durduğunda veya bu şekilde taşıdığında,

13.8.1.4. Bir takımın herhangi bir oyuncusu fileye tutunduğunda veya şeklini bozacak şiddette temas ettiğinde,

13.8.1.5. (12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik) Kızlar için alttan servis atılmadığında, erkekler için ise servis çizgisine temas etmeden ve en yakın alandan servis atılmadığında

13.8.1.6. Bir takımın attığı servis karşı sahaya ulaşmadığında veya karşı sahayı aşarak oyun alanının dışına düştüğünde,

13.8.1.7. Antrenör, sporcusuna kızarak ya da kızgın jest ve mimikler sergileyerek hitap ettiğinde,

13.8.1.8. Antrenör hakem kararına itiraz ettiğinde ve/veya tepki gösterdiğinde,

13.8.1.9. Bir takımın herhangi bir oyuncusu diğer takımın oyuncularını sinirlendirecek, incitecek, üzecek jest ve mimikler sergilediğinde ya da karşı takımın oyuncularına bu amaçla seslendiğinde.

13.8.2. Yarışma Mini Voleybolunda oyun, toplam 3 set olmak üzere, kazanılmış 2 set üzerinden oynanır. 21 sayı üzerinden oynatılır.

13.8.5. Öndeki iki oyuncu file önünde bloğa çıkabilir ve her türlü hareketle hücum vuruşu yapabilir. Ancak; arka hat oyuncuları file önünde blok yapamaz ve blok teşebbüsünde bulunamaz. Arka hat oyuncularının, oyun alanı ve serbest bölgenin herhangi bir yerinden, sıçrayarak tek el veya çift elle hücum vuruşu tamamlaması hatadır. Ancak; bu oyuncular sıçramadan her türlü hareketle hücum vuruşu yapabilirler.

13.8.7. Yarışma Mini Voleybolunda bir takım topu rakibe geri göndermeden önce en az iki vuruş yapmak zorundadır. Karşı sahadan gelen top; direkt olarak manşet, parmak pas veya smaçla karşı alana gönderilemez.

Servis dışında rakipten gelen her topa, ön oyuncular tarafından sadece blok yapılabilir.

Rakibin hücum vuruşunu karşılamak amacıyla yapılacak defansif vuruşlarda (takımın 1. vuruşlarında) topun istem dışı olarak file üzerinden rakip alana gönderilmesi hata olarak değerlendirilmez. Bu tür hücum vuruşunu karşılama vuruşları dışında,birinci vuruş neticesinde isteyerek file üzerinden rakip alana geçen tüm toplar hata olarak değerlendirilir.

13.8.8. Oyun sahası ölçüleri; (12.12.2011 tarihli talimatla getirilen değişiklik)

Yarışma Mini Voleybolu: Yarı sahası 6 x 6 metre, tam sahası 12 x 6 metre ölçülerde oynanır.

13.8.8.1. File yükseklikleri;

Yarışma Mini Voleybolu: Kızlarda 2.05 Erkeklerde 2.05 metredir.

13.8.8.2. Top ağırlıkları;

Yarışma Mini Voleybolu: 200 gramdır.

13.8.8.3. Oyuncu sayıları;

Yarışma Mini Voleybolu: 4 asil, 4 yedek oyuncu olmak üzere toplam 8 oyuncudan oluşur. Oyuncu sayısı 6’nın altına (5 oyuncuya) düşen takım eksik ilan edilir.

13.8.8.4. Oyun süreleri;

Yarışma Mini Voleybolu: Kazanılmış 2 set üzerinden toplam 3 set olacak şekilde; setlerde 1-1'lik eşitlik hâlinde 15 sayılık netice seti oynatılır. Bir günde en fazla 2 yarışma yaptırılabilir.

13.9. Yarışma Mini Voleybolunda; takımların her sette 1 mola hakkı vardır.

13.10.1. Yarışma Mini Voleybolunda, Türkiye Şampiyonası finallerine kadar yarışmalar iki hakemle (Baş hakem, gönüllü yazı hakemi) yönetilir. Gönüllü yazı hakemi bulunmadığı takdirde sertifikalı hakemler görevlendirilebilir. Türkiye Şampiyonası yarı final ve finallerinde Baş Hakem, Yardımcı Hakem ve Yazı Hakemi görevlendirilir.

13.10.2. Yarışma Mini Voleybolunda, ilçe, il, grup ve yarı final yarışmalarında yazı hakemliği görevi gönüllülerce yapılır. Ancak; gönüllü yazı hakemi bulunamadığı takdirde sertifikalı hakemler de görevlendirilebilir.

13.10.3. Bu Talimatta yer almayan hususlarda Uluslararası Oyun Kuralları hükümleri geçerlidir.

13.10.4. Art arda yapılacak yarışmalarda iki maç arası en az 10 dakikadır. Takımların filede beraberce en az 6 dakika ısınmaları sağlanır.

 

DİĞER HÜKÜMLER

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 14- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, Çerçeve Statü, Ana Statü ve talimatlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 15- Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun bu konuda daha önce yayınladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 16- Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı 04.08.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret185727
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.60955.6320
Euro6.42716.4528
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 22° 12°